Miejsce spotkań i obserwacji

Tutaj się spotykamy i obserwujemy niebo.

Skąd: