Regulamin kółka

1.    Kółko astronomiczne Gromada Otwarta działa przy Oratorium Młodzieżowym w Pogrzebieniu.
2.    W kółku uczestniczyć mogą: dzieci (szkoła podstawowa) w obecności rodziców, gimnazjaliści i młodzież szkół ponadgimnazjalnych poniżej 18 roku życia (za pisemną zgodą rodziców) oraz dorośli.
3.    Spotkania odbywają się raz w tygodniu: w piątki lub w soboty (w zależności od warunków atmosferycznych) po zmroku. Zajęcia jednak nie trwają dłużej niż do 23.00. Godzina rozpoczęcia zajęć podawana będzie ze spotkania na spotkanie.
4.    Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie i są darmowe dla uczestników.
5.    Cele kółka astronomicznego:
5.1.     Odkrywanie piękna dzieła Bożego stworzenia.
5.2.     Zapewnienie rozwoju osobowego dzieci i młodzieży.
5.3.     Rozbudzenie zainteresowań astronomią i astrofotografią.
5.4.     Upowszechnianie nauk przyrodniczych.
5.5.     Ukazywanie możliwości obserwacyjnych różnego rodzaju sprzętem oraz zasad jego działania.
5.6.     Integracja lokalnego środowiska.
6.    Udział w zajęciach nie wymaga zakupu przyrządów obserwacyjnych.
7.    Prezentacje osiągnięć grupy publikowane są na stronie internetowej: www.gromadaotwarta.fotolooka.pl.